Agenda zilei – 23 iunie


Participare la comitetul director al Crucii Roșii

Participare, prin sistem vidoeconferință, la Conferința de Medicină de Dezastre, susținută în Serbia

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *