Atribuţiile DSU


  • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ este structura operaţională fără personalitate juridică a M.A.I, cu atribuţii de coordonare, cu caracter permanent, la nivel naţional, a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor (UPU/CPU).

 

  • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ coordonează operațional serviciile de ambulanță județene, respectiv al municipiului București, UPU/CPU, precum și serviciile publice Salvamont.
    Departamentul asigură secretariatul tehnic pentru Comisia Interministerială pentru suport tehnic. CIMST se organizează și funcționează ca organism interministerial, în scopul coordonării activităților privind organizarea, funcționarea și finanțarea Sistemului național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat, precum și a serviciilor profesioniste pentru situații de urgență.

 

  • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ monitorizează activitatea operativă a structurilor pe care le are în coordonare. Condiţiile tehnice şi organizatorice privind coordonarea operaţională a serviciilor publice Salvamont se efectuează în baza protocoalelor încheiate între inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi autorităţile administraţiei publice locale care au constituite astfel de servicii, avizate de către Departament.