Cel de al 4-le-a Seminar Anual Științific organizat la București


Cel de al 4-lea Seminar Anual Științific, co-organizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a fost găzduit în București în perioada 17 și 18 octombrie 2019.

În cadrul acestei întruniri s-au organizat sesiuni back-to-back care s-au concentrat în totalitate pe dezvoltarea de platforme web pentru a facilita sarcinile de gestionare a riscurilor, cum ar fi DRMKC Hub Data Data Hub și GRRASP (Geospatial Risk and Resilience Platform Platform).

DRMKC ( Disaster Risk Management Knowledge Centre) are ca scop îmbunătățirea rezistenței UE și a statelor membre la dezastre, prin activitatea comună a practicienilor, oamenilor de știință, a factorilor de decizie și a altor părți interesate relevante. Acest lucru se realizează prin consolidarea parteneriatelor, dezvoltarea cunoștințelor colective despre evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor, sprijinind în același timp identificarea și adoptarea de abordări inovatoare.

Seminarul anual al DRMKC este prilejul în care diferiții actori angajați în Managementul riscului în caz de catastrofe sunt invitați să stea la aceeași masă pentru a face schimb de opinii, pentru a identifica provocările emergente și pentru a defini împreună calea de urmat pentru a aborda în mod eficient peisajul în schimbare a riscurilor cu care se confruntă lumea.

În cadrul seminarului s-au adus adus în discuție acțiuni DRM mai eficiente.
Pentru a consolida legăturile dintre politicile de reducere a riscului în caz de catastrofe și de gestionare a riscurilor, trebuie să îmbunătățim calea pentru descoperirile și experiențele cheie științifice din domeniu care să fie exploatate în politicile legate de gestionarea riscului în caz de catastrofe și în implementarea acestuia.

În cadrul eveni