Direcția Generală Management Urgențe Medicale


Prezentare

Direcția Generală Management Urgențe Medicale este structura subordonată Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, care exercită atribuţii pe linia monitorizării, controlului operaţional şi inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă si ale serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcare, pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi gestionarea intervenţiilor structurilor medicale în situaţii de urgenţă şi are în compunere următoarele structuri:

  • Serviciul Monitorizare şi Coordonare
  • Compartimentul Coordonare Telemedicină
  • Serviciul Control și Inspecție
  • Compartimentul Îndrumare Metodologică în Domeniul Asistenței Medicale de Urgență
  • Biroul Reglementări şi Avizări
  • Compartimentul Comunicare Publică
  • Compartimentul Suport decizional și gestiunea documentelor
  • Compartimentul Structura de Securitate CSTIC

Acte normative care reglementează activitatea Direcția Generală Management Urgențe Medicale

Calendarul comun al controalelor planificate în 2018

Calendarul comun al controalelor planificate în 2019

 

• prevenirea situaţiilor de urgenţă şi asigurarea capacităţii de intervenţie a structurilor medicale de urgenţă, prin monitorizarea, controlul operaţional şi inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, UPU/CPU, inclusiv aspectele organizatorice, operative şi medicale ale serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcare;

• gestionarea intervenţiei structurilor medicale în situaţii de urgenţă, prin asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate şi prin coordonarea operaţională a serviciilor de ambulanţă, a structurilor care asigură primul ajutor calificat, a serviciilor publice Salvamont, precum şi a UPU/CPU, inclusiv asistenţa medicală de urgenţă din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcare;

• prevenirea situaţiilor de urgenţă şi asigurarea capacităţii corespunzătoare de intervenţie a structurilor medicale în situaţii de urgenţă, în colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă;

• gestionarea coerentă, concentrată şi coordonată a intervenţiilor structurilor medicale în situaţii de urgenţă, în colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă;

• crearea cadrului de referinţă corespunzător aplicării legislaţiei specifice într-un mod coerent şi unitar la nivelul sistemului de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat;

• creşterea calităţii şi eficienţei şi scăderea timpului de intervenţie a structurilor implicate în intervenţiile de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat;

• monitorizarea şi coordonarea operaţională a activităţii serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv, al municipiului Bucureţti, prim ajutor calificat, UPU/CPU;

• monitorizarea şi coordonarea activitatilor de telemedicina prespitalicească şi inter-spitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;

• colectarea, prelucrarea si analizarea datelor referitoare la activitatea serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă şi prezentarea acestora către secretarul de stat, Şef al Departamentului, directorul general, directorul general adjunct, şi celorlalte structuri din cadrul departamentului şi ministerului;

• controlul operaţional şi inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă, inclusiv a celor private, serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, structurilor UPU/CPU din cadrul unităţilor sanitare publice şi private;

• controlul operaţional şi inspecţia activităţii de telemedicină prespitalicească şi inter-spitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;

• inspecţia referitoare la respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la activitatea medicală a serviciilor de urgenţă, la pregătirea acestora pentru a îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare în caz de calamităţi sau alte situaţii speciale, la respectarea dispoziţiilor conducerii departamentului sau direcţiei generale, precum şi sancţionarea contravenţională a nerespectării acestor reglementări;

• participarea la elaborarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat;

• participarea la elaborarea, completarea şi modificarea legislaţiei specifice medicinei de urgenţă, în colaborare cu structurile competente din cadrul sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății

• analizarea propunerilor de reglementări şi acte normative care au impact asupra activităţii medicale de urgenţă, în vederea avizării de către conducerea departamentului, şi propunerea avizării, completării, modificării sau respingerii acestora, după caz.

Coordonate de contact

Adresă: Piaţa Revoluţiei nr. 1, sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.312.25.47

Fax: 021.313.71.55 / 021.264.86.46

E-mail: dgamu@mai.gov.ro

Program de audiențe:

Director general, dr. Călin Alexandru – marți, 10.00-12.00

Director general adjunct, dr. Bogdan Pop – joi, 10.00-12.00

Program de funcționare: luni – vineri – 08.00 – 16.00

Serviciul Monitorizare și Coordonare – 24/7