Legislație primară


Organizare și Funcționare 

DSU- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT URGENȚE MEDICALE (ROF DGMUM) – Ordinul 65/ 2017 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Alte acte normative

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor (actualizată la data de 28 august 2016*)

LEGE nr. 329 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

LEGEA Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apãrarea împotriva incendiilor;

LEGEA Nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare;

LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;

LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Titlul IV), cu modificările şi completările ulterioare.