Legislaţie (ROF)


Hotărâri CNE şi CNSSU

Acte normative care reglementează activitatea DSU

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT URGENȚE MEDICALE (ROF DGMUM) – Ordinul 65/ 2017 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

HOTĂRÂREA nr. 144 din 6 martie 2014, privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic

ORDINUL nr. 62 din 17 aprilie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă

ORDINUL nr. 69 din 6 mai 2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU

HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificarile si completarile ulterioare

ORDINUL nr. 2.021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sanatatii Text în vigoare începând cu data de 1 iulie 2009 TITLUL IV – Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 126 din 18 decembrie 2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures

ORDINUL Nr. 277/777 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures, aprobata prin Legea nr. 40/2004

ORDINUL Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri în faza prespitaliceasca

ORDINUL Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

ORDINUL Nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor

Ordin_1765_2006

ORDINUL Nr. 1764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si îngrijirile medicale definitive pacientilor aflati în stare critica

Ordin_1706_2007

ORDINUL Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

ORDINUL Nr. 1626 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti

ORDINULA Nr. 905 din 16 iulie 2009 privind înfiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU)

HOTARÂRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta

HOTARÂREA Nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

HOTARÂREA Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

HOTARÂREA Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste

HOTĂRÂREA nr. 547 din 09/06/2005 pentru aprobarea strategiei nationale de protectie civila

HOTĂRÂREA nr. 1514 din 29/11/2005 privind modificarea hotarârii guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a organigramei inspectoratului general pentru situatii de urgenta

HGR 1648 din 30 august privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobareaRegulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

ORDONANTA Nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

LEGEA Nr. 363 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

LEGEA Nr. 329 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

LEGEA Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila

LEGEA Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apãrarea împotriva incendiilor

ORDIN Nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta

ORDINUL Nr. 370 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta

Regulament din 12/05/2005 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

Ordinul nr. 1134 din 13/01/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste

ORDINUL Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta

LEGEA Nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare

Ordinul Comun nr. 330 din 01.03.2013 al MMSC, MAI şi MDRAP pentru aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică

ORDIN nr. 245 din 18 octombrie 2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice

Manualul prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii

Manualul primarului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

Ordinul inspectorului general al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă nr. 779 IG / 19.07.2010 pentru aprobarea Procedurii de avizare a metodelor/procedurilor de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor

Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 673 din 9 decembrie 2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009 – 2012

Hotararea nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, modificată cu Hotărârea Guvernului nr. 37/2006

Ordinul inspectorului general al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă nr. 607 IG din 07.03.2006 pentru aprobarea procedurii privind avizarea materialelor cu caracter de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă – EXTRAS

ORDIN Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, modificat şi completat cu Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 663 din 27 noiembrie 2008

ORDIN nr. 250 din 22 noiembrie 2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

ORDIN nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta

ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta

ORDIN Nr. 132 din 29.01.2007 Publicat in M.Of. nr.79 din 01.02.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiz„ si acoperire a riscurilor

Ordin nr. 130/2007 din 25/01/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05/02/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

ORDIN Nr. 106 din 09 ianuarie 2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

HOTĂRÂRE Nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

HOTARARE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntar

ORDINUL nr. 1474 din 12/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta

ORDINUL nr. 1436 din 18/09/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si alte organe ale administratiei publice centrale

ORDINUL Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta – abroga – D.G.P.S.I. – 002

ORDINUL Nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice – D.G.P.S.I.-004

ORDINUL Nr. 373 din 12 august 2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare

ORDINUL Nr. 542 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

ORDINUL Nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale

ORDINUL Nr. 440 din 14 iulie 2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune

ORDIN Nr. 463 din 21 iulie 2004 privind modificarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003

ORDINUL Nr. 1410 din 10 august 2004 privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

ORDINUL Nr. 476 din 14 septembrie 2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive

ORDINUL Nr. 477 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

ORDIN Nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc

ORDINUL Nr. 720 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune

ORDINUL Nr. 2132 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în