Departamentul pentru Situații de Urgență implementează un nou proiect POCA 2014 – 2020


TITLUL PROIECTULUI: „Consolidarea capacității autorităților administrației publice centrale de a optimiza procese de gestionare a organizării și desfășurării în România a evenimentelor sportive majore” – Cod MySMIS2014: 127961 / Cod SIPOCA 609

Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Federația Română de Fotbal (FRF), implementează proiectul: „Consolidarea capacității autorităților administrației publice centrale de a optimiza procese de gestionare a organizării și desfășurării în România a evenimentelor sportive majore” – Cod MySMIS2014: 127961 – Cod SIPOCA 609.

Sursa de finanţare: Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

Scopul și obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității M.A.I, prin dezvoltarea de instrumente de coordonare, eficientizare și creștere a calității serviciului de ordine și siguranță publică, precum si a gestionării intervențiilor în situațiile de urgență și prim-ajutor calificat în organizarea și desfășurarea evenimentelor sportive majore în România.

 

Obiectivele specifice:

 

  1. Eficientizarea activității în cadrul M.A.I și aplicarea sistemului bazat pe dovezi prin:

Elaborarea unui document strategic privind gestionarea evenimentelor sportive     majore desfășurate în România;

Elaborarea unui Plan de acțiuni pentru organizarea și desfășurarea în România a evenimentului sportiv “UEFA-EURO 2020”;

Elaborarea unui plan de măsuri privind pregătirea continuă a actorilor cheie implicați în gestionarea evenimentelor sportive majore organizate în România;

  1. Simplificarea și sistematizarea fondului activ al legislației din domeniul ordinii și siguranței publice și a intervențiilor în situații de urgență și prim ajutor prin elaborarea unei propuneri de revizuire a Cadrului legislativ si a unui ghid de proceduri pentru furnizarea serviciilor.

 

  1. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul M.A.I și a structurilor aflate în subordonare/coordonare, asimilarea de bune practice din contextul internațional al organizării de evenimente sportive majore.

 

Rezultatele așteptate:

RP1: Document strategic privind gestionarea evenimentelor sportive majore desfășurate în România, în scopul eficientizării managementului integrat al ordinii și siguranței publice, a intervențiilor în situații de urgență și prim ajutor calificat la aceste evenimente, elaborat și supus aprobării. Totodată, prin acest rezultat se urmărește creșterea calității intervențiilor de ordine și siguranță publică, precum și a celor în situații de urgență și prim ajutor calificat.

RP2: Plan de acțiuni pentru organizarea și desfășurarea în România a evenimentului sportiv UEFA EURO 2020 elaborat și aprobat. Accentul va fi pe stabilirea rolurilor și a responsabilităților ce revin actorilor implicați în asigurarea ordinii și siguranței publice, a intervențiilor în situații de urgență și prim-ajutor calificat, în corespondența cu documentul strategic realizat la RP1.

RP3: Plan de măsuri privind pregătirea continuă a actorilor cheie implicați în gestionarea evenimentelor sportive majore organizate în România, elaborat și aprobat.

RP4: Propunere de revizuire a Cadrului legislativ cu privire la organizarea și asigurarea ordinii și siguranței publice, a intervențiilor în situații de urgență și prim ajutor calificat în cazul evenimentelor sportive majore organizate în Romania. La elaborarea și definitivarea proiectelor de acte normative se vor avea în vedere: specificul evenimentelor sportive majore prezentat mai sus, competențele legale ale instituțiilor implicate, posibilitățile logistice, cooperarea internațională, reglementarile internaționale etc.

RP5: Ghid de proceduri pentru furnizarea serviciilor de ordine și siguranță publică și pentru intervențiile în situații de urgență și prim-ajutor calificat, în organizarea și desfășurarea evenimentelor sportive majore în România .

RP6: Cunostințe si abilitați ale personalului din cadrul M.A.I îmbunatățite pentru susținerea acțiunilor din cadrul proiectului.

 

Durata proiectului: 17 luni de la momentul semnării contractului de finanțare (iulie 2019 – decembrie 2020).

 

Valoarea proiectului: 23.739.319,00 lei, din care: 21.548.410,87 lei finanțare nerambursabilă (98%) și 2.190.908,13 lei cofinanțare (2%).

 

Finanțarea proiectului s-a aprobat prin Contractul de finanțare în cadrul POCA nr. 392 din 16.07.2019.

 

Părțile contractante: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin AMPOCA, și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin DSU, în parteneriat cu SNSPA și FRF.

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *