Primul instrument de autoevaluare instituțională – CAF – aferent proiectului “Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”, promovat mâine în cadrul unei conferințe


Mâine, se desfășoară conferința de promovare CAF – a proiectului “Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență (COD SIPOCA 52 / Cod MySMIS 120194)”.

Ministerul Afacerilor Interne implementează proiectul „Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”, cod SIPOCA 52, co-finanţat de Uniunea Europeană, din fondul Fondul Social European (FSE), care constă în implementarea unor sisteme unitare de management al calității și performanței, precum și a unei platforme informatice aferente gestionării acestora, pentru furnizarea unor servicii de calitate recunoscute la nivel internațional pe domeniul situațiilor de urgență.

Managementul proiectului este asigurat de către Departamentul pentru Situații de Urgență.

Obiectivul general al proiectului este crearea și dezvoltarea unui cadru unitar pentru managementul performant la nivelul structurilor operative şi de coordonare cu atribuții privind gestionarea și intervenția în cazul situațiilor de urgență și a urgențelor medicale.

Obiectivele specifice sunt: creșterea performanței organizaționale prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice (CAF) și a sistemului de management integrat Balanced Scorecard (BSC) în Ministerul Afacerilor Interne, pe domeniul situațiilor de urgență, creșterea eficienței serviciilor oferite de structurile din domeniul situațiilor de urgență și Centrul de Psihosociologie prin implementarea și certificarea SR EN ISO 9001:2015, precum și creșterea capacității personalului de a implementa sisteme și instrumente unitare de management al calității și performanței prin pregătirea specifică a unui număr de 432 de persoane din cadrul MAI.

Grupul țintă este constituit din personalul M.A.I cu funcții de conducere și de execuție din structuri ale Aparatului Central al M.A.I, instituții și structuri aflate în subordinea M.A.I, centrale și teritoriale, precum și alte instituții și autorități cu care M.A.I cooperează sau colaborează la nivel național și internațional pe domeniul situațiilor de urgență.

Proiectul se desfășoară în perioada 16.08.2017 – 15.01.2021.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile este 14.577.845,74 lei, din care:12.243.037,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE și 2.334.807,77 lei este cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Unul dintre rezultatele proiectului va fi implementarea  instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice CAF (Common Assessment Framework), la nivelul MAI, în următoarele structuri  din cadrul Aparatului Central: Departamentul pentru Situații de Urgență, Direcția Medicală, Corpul de Control al Ministrului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență împreună cu structurile teritoriale, Inspectoratul General de Aviație împreună cu structurile teritoriale și Centrul de Psihosociologie (pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență).

 În vederea promovării instrumentului de autoevaluare instituțională CAF, MAI – Departamentul pentru Situații de Urgență organizează o conferințăîn data de 12 decembrie 2018, începând cu ora 10.30, în sala de conferințe ”Paris” – Hotel RIN GRAND HOTEL (situat pe Șoseaua Vitan-Bârzești 7D, sector 4, București), la care vor participa: reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai conducerii structurilor implicate în proiect precum și persoanele responsabile cu implemetarea proiectului în cadrul acestor structuri.

Detalii suplimentare se pot obține de la dna. Mihaela Vizitiu, asistent manager proiect sau dna. Ruxandra Priminescu, ofițer de monitorizare – tel. 021 312.25.47, fax 021 313 71 55, e-mail: dsu@mai.gov.ro, www.mai.gov.ro.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *